transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body fat mass and the proportion of very large adipocytes in pregnant women are associated with gestational insulin resistance.

Författare och institution:
Henrik Svensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Louise Wetterling (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Marja Bosaeus (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Birgitta Odén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Eva Jennische (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Staffan Edén (Institutionen för medicin); Agneta Holmäng (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Malin Lönn (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
International journal of obesity (2005), 40 s. 646-653
ISSN:
1476-5497
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Pregnancy is accompanied by fat gain and insulin resistance. Changes in adipose tissue morphology and function during pregnancy and factors contributing to gestational insulin resistance are incompletely known. We sought to characterize adipose tissue in trimesters 1 and 3 (T1/T3) in normal weight (NW) and obese pregnant women, and identify adipose tissue-related factors associated with gestational insulin resistance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Morfologi
Postens nummer:
227699
Posten skapad:
2015-12-09 10:25
Posten ändrad:
2016-05-04 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007