transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I parfymbutiken

Författare och institution:
Magdalena Petersson McIntyre (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Publicerad i:
Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen, s. 456-474
ISBN:
978-91-85581-86-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Balkong Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
227657
Posten skapad:
2015-12-08 17:38
Posten ändrad:
2015-12-16 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007