transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-Term Follow-Up Evaluation of 68 Patients with Uveal Melanoma Liver Metastases Treated with Isolated Hepatic Perfusion.

Författare och institution:
Ilan Ben-Shabat (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Valerio Belgrano (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lars Ny (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Jonas A Nilsson (Sahlgrenska Cancer Center); Per Lindnér (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Roger Olofsson Bagge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Annals of surgical oncology, 23 ( 4 ) s. 1327-34
ISSN:
1534-4681
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This report describes the outcomes and long-term follow-up data from all isolated hepatic perfusions (IHPs) performed at a single institution in Sweden between the years 1989 and 2013 for patients with isolated uveal melanoma metastases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
227633
Posten skapad:
2015-12-08 16:18
Posten ändrad:
2016-05-26 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007