transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pain and hernia recurrences at 3 year follow up after Lichtentein's hernia repair with long-term resorbable mesh

Författare och institution:
Fernando Ruiz-Jasbon (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); K Ticehurst (-); Jonny Norrby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); J Ahonen (-); Marie-Louise Ivarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery. 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, 25-29 april 2015., 19 Suppl 1 s. S251-3
ISSN:
1248-9204
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Ytterligare information:
Topic: Inguinal Hernia - Crossfire between the meshes. http://www.hernia2015-milan.com/
Postens nummer:
227598
Posten skapad:
2015-12-08 14:08
Posten ändrad:
2016-05-31 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007