transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marriage and remarriage in pre-industrial Europe and Asia

Författare och institution:
Christer Lundh (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Satomi Kurosu (-)
Publicerad i:
Paper to the First Plenary Session "European Population History: Looking back, looking around", European Society of Historical Demography Conference in Alghero, 25-27 September, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
marriage; remarriage; Eurasia
Ytterligare information:
http://www.historiografija.hr/news.php?id=1112
Postens nummer:
227571
Posten skapad:
2015-12-08 11:50
Posten ändrad:
2016-01-28 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007