transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patients' expectations of coming home with Very Early Supported Discharge and home rehabilitation after stroke - an interview study.

Författare och institution:
Åsa Nordin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Åsa B. Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
BMC neurology, 15 ( 1 ) s. 235
ISSN:
1471-2377
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
An Early Supported Discharge (ESD) and rehabilitation from a coordinated team in the home environment is recommended in several high-income countries for patients with mild to moderate symptoms after stroke. Returning home from the hospital takes place very early in Sweden today (12 days post stroke), thus the term Very Early Supported Discharge (VESD) is used in the current study. The aim of this study was to describe patients' expectations of coming home very early after stroke with support and rehabilitations at home.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
227564
Posten skapad:
2015-12-08 11:34
Posten ändrad:
2015-12-22 09:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007