transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avslutning: Demokratins förutsättningar och utflöde

Författare och institution:
Peter Dellgran (Institutionen för socialt arbete); Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete); Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Människobehandlande organisationer. Villkor för lednings, styrning och professionellt välfärdsarbete, s. 353-366
ISBN:
978-91-27-13631-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
227553
Posten skapad:
2015-12-08 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007