transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion

Författare och institution:
Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete); Peter Dellgran (Institutionen för socialt arbete); Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete, s. 21-40
ISBN:
978-91-27-13631-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
227551
Posten skapad:
2015-12-08 11:12
Posten ändrad:
2015-12-16 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007