transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thinking Matters: The Validity and Political Relevance of Need for Cognition

Författare och institution:
Jacob Sohlberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International journal of public opinion research, 28 ( 3 ) s. 428-439
ISSN:
0954-2892
E-ISSN:
1471-6909
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
227535
Posten skapad:
2015-12-08 10:21
Posten ändrad:
2016-10-14 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007