transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamic Economic Growth as a Constraint on Elite Behavior

Författare och institution:
Petrus Sundin Olander (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
Elites, Institutions and the Quality of Government, s. 187-205
ISBN:
9781137556271
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Institutions, Economic diversification, Elites, Antebellum, Economic growth
Postens nummer:
227528
Posten skapad:
2015-12-08 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007