transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fucosylation and protein glycosylation create functional receptors for cholera toxin.

Författare och institution:
Amberlyn M Wands (-); Akiko Fujita (-); Janet E McCombs (-); Jakob Cervin (Institutionen för biomedicin); Benjamin Dedic (Institutionen för biomedicin); Andrea C Rodriguez (-); Nicole Nischan (-); Michelle R Bond (-); Marcel Mettlen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); David C Trudgian (-); Andrew Lemoff (-); Marianne Quiding-Järbrink (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Bengt Gustavsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Catharina Steentoft (-); Henrik Clausen (-); Hamid Mirzaei (-); Susann Teneberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Ulf Yrlid (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jennifer J Kohler (-)
Publicerad i:
eLife, 4 s. e09545
ISSN:
2050-084X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cholera toxin (CT) enters and intoxicates host cells after binding cell surface receptors using its B subunit (CTB). The ganglioside (glycolipid) GM1 is thought to be the sole CT receptor; however, the mechanism by which CTB binding to GM1 mediates internalization of CT remains enigmatic. Here we report that CTB binds cell surface glycoproteins. Relative contributions of gangliosides and glycoproteins to CTB binding depend on cell type, and CTB binds primarily to glycoproteins in colonic epithelial cell lines. Using a metabolically incorporated photocrosslinking sugar, we identified one CTB-binding glycoprotein and demonstrated that the glycan portion of the molecule, not the protein, provides the CTB interaction motif. We further show that fucosylated structures promote CTB entry into a colonic epithelial cell line and subsequent host cell intoxication. CTB-binding fucosylated glycoproteins are present in normal human intestinal epithelia and could play a role in cholera.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
227524
Posten skapad:
2015-12-08 08:51
Posten ändrad:
2015-12-18 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007