transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photoemission footprints of extrinsic plasmarons

Författare och institution:
Bo Hellsing (Institutionen för fysik (GU)); V.M. Silkin (-)
Publicerad i:
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 92 ( 20 ) s. Article nr. 205421
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A prediction of how to experimentally distinguish excitations of extrinsic plasmarons from intrinsic plasmarons is presented. In surface systems where excitations of acoustic surface plasmons are possible, it is shown that the photoelectron yield in normal photoemission should decay according to an inverse square-root dependence with respect to the photon energy. A computational analysis of the system p(2×2)-K/graphite confirms this prediction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Elektronstruktur
Nyckelord:
plasmaroner, ARPES, aukustiska ytplasmoner,
Postens nummer:
227520
Posten skapad:
2015-12-07 21:32
Posten ändrad:
2015-12-14 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007