transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recommendations for probiotic use-2015 update proceedings and consensus opinion

Författare och institution:
M. H. Floch (-); W. A. Walker (-); M. E. Sanders (-); Max Nieuwdorp (Wallenberglaboratoriet); A. S. Kim (-); D. A. Brenner (-); A. A. Qamar (-); T. A. Miloh (-); A. Guarino (-); M. Guslandi (-); L. A. Dieleman (-); Y. Ringel (-); E. M. M. Quigley (-); L. J. Brandt (-)
Publicerad i:
Journal of Clinical Gastroenterology, 49 s. S69-S73
ISSN:
0192-0790
E-ISSN:
1539-2031
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
227513
Posten skapad:
2015-12-07 17:17
Posten ändrad:
2015-12-07 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007