transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Economic Development and Democracy: An Electoral Connection

Författare och institution:
Carl Henrik Knutsen (-); John Gerring (-); Svend-Erik Skaaning (-); Jan Teorell (-); Matthew Maguire (-); Michael Coppedge (-); Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen & V-Dem Institute)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 16 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
electoral volatility, machine politics, racial census, party systems, south-africa, model, clientelism, ghana, regression, accountability
Postens nummer:
227512
Posten skapad:
2015-12-07 17:13
Posten ändrad:
2015-12-09 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007