transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Desiring Hermaphrodites: The Relationships of Hermaphroditus in Roman Group Scenes

Författare och institution:
Linnea Åshede (Institutionen för historiska studier)
Antal sidor:
388
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Datum för examination:
2015-11-27
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, University of Gothenburg
Opponent:
Dr. Caroline Vout, Department of Classical Studies, Cambridge University, England
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer ->
Antikens kultur och samhälle
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Hermaphroditus, Roman art, materiality, gender, relationships, desire, queer, Sara Ahmed, Donna Haraway, Karen Barad
Postens nummer:
227488
Posten skapad:
2015-12-07 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007