transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Vision on a New Generation of Software Design Environments

Författare och institution:
Michel Chaudron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Rodi Jolak (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
First International Workshop on Human Factors in Modeling (HuFaMo 2015). CEUR-WS, Vol-1522 s. 11-16
ISSN:
1613-0073
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we illustrate our vision for a new generation software design environment. This environment aims to generalize existing modeling tools in several ways – some key extensions are: integration of rigorous and informal notations, and support for multiple modes of interaction. We describe how we can consolidate the environment by integrating it with other software engineering tools. Furthermore, we describe some methods which could permit the environment to provide a flexible collaborative medium and have a practical and inspiring user experience.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik
Nyckelord:
software engineering, modeling tools, collaborative design, IDE.
Postens nummer:
227485
Posten skapad:
2015-12-07 16:06
Posten ändrad:
2016-09-13 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007