transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish emergency medical services' identification of potential candidates for primary healthcare: Retrospective patient record study.

Författare och institution:
Gabriella Norberg (-); Birgitta Wireklint Sundström (-); Lennart Christensson (-); Maria Nyström (-); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Scandinavian journal of primary health care, 33 ( 4 ) s. 311-317
ISSN:
1502-7724
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate patients who called the emergency medical services (EMS) for primary healthcare (PHC) problems.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
227408
Posten skapad:
2015-12-07 09:58
Posten ändrad:
2016-04-29 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007