transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

General extenders in learner language

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Groom, Nicholas, Charles, Maggie and Suganthi John (eds.), Corpora, Grammar and Discourse. In honour of Susan Hunston., s. 211-234
ISBN:
9789027210708
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
227370
Posten skapad:
2015-12-06 16:10
Posten ändrad:
2015-12-15 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007