transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schur multipliers of Cartan pairs

Författare och institution:
Rupert Levene (-); Nico Spronk (-); Ivan G. Todorov (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, on line s. 1-28
ISSN:
0013-0915
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
227348
Posten skapad:
2015-12-05 22:47
Posten ändrad:
2016-08-03 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007