transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Palliative Care Research - A Systematic Review of foci, designs and methods of research conducted in Sweden between 2007 and 2012.

Författare och institution:
Ingela Henoch (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ida Carlander (-); Maja Holm (-); Inger James (-); Elisabeth Kenne Sarenmalm (-); Carina Lundh Hagelin (-); Susanne Lind (-); Anna Sandgren (-); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Scandinavian journal of caring sciences, 30 ( 1 ) s. 5-25
ISSN:
1471-6712
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In 2007, a literature review was undertaken of palliative care research from Sweden during the 1970s-2006, paving the way for a follow-up study to explore the recent developments. The aim was to systematically examine palliative care research from Sweden between 2007 and 2012, with special attention to methods, designs and research foci.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
227315
Posten skapad:
2015-12-04 18:11
Posten ändrad:
2016-08-26 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007