transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Dual Regimes of Digital Innovation Management

Författare och institution:
Fredrik Svahn (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Proceeding of the Hawaii International Conference on System Sciences ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
IEEE Computer Society
Förlagsort:
Grand Wailea, Hawaii
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
Nyckelord:
digital innovation
Postens nummer:
227310
Posten skapad:
2015-12-04 17:54
Posten ändrad:
2016-01-14 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007