transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Path Creation in Digital Innovation: A Multi-Layered Dialectics Perspective

Författare och institution:
Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Y Yoo (-); Fredrik Svahn (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Sprouts Working Papers on Informations Systems, 9 ( 20 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
Nyckelord:
digital innovation, path creation, innovation networks
Postens nummer:
227307
Posten skapad:
2015-12-04 17:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007