transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Definitioner och diskussioner om social exkludering som begrepp och perspektiv

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete); Tobias Davidsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, s. 33–57
ISBN:
978-91-44-10982-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
Nyckelord:
social exkludering
Postens nummer:
227305
Posten skapad:
2015-12-04 17:48
Posten ändrad:
2016-02-17 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007