transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heritability of Perinatal Depression and Genetic Overlap With Nonperinatal Depression.

Författare och institution:
Alexander Viktorin (-); Samantha Meltzer-Brody (-); Ralf Kuja-Halkola (-); Patrick F Sullivan (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Paul Lichtenstein (-); Patrik K E Magnusson (-)
Publicerad i:
The American journal of psychiatry, 173 ( 2 ) s. 158-165
ISSN:
1535-7228
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The authors investigated the relative importance of genetic and environmental influences on perinatal depression, and the genetic overlap between perinatal depression and nonperinatal depression.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
227270
Posten skapad:
2015-12-04 15:01
Posten ändrad:
2016-04-28 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007