transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transmembrane-6 superfamily member 2 (TM6SF2) E167K variant increases susceptibility to hepatic steatosis in obese children.

Författare och institution:
Rosellina M Mancina (-); Federica Sentinelli (-); Michela Incani (-); Laura Bertoccini (-); Cristina Russo (-); Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marco G Baroni (-)
Publicerad i:
Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver, 48 ( 1 ) s. 100-101
ISSN:
1878-3562
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
tm6sf2 NAFLD children
Postens nummer:
227265
Posten skapad:
2015-12-04 14:41
Posten ändrad:
2016-04-29 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007