transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determinants of pre-hospital pharmacological intervention and its association with outcome in acute myocardial infarction.

Författare och institution:
Rasmus Strandmark (-); Johan Herlitz (-); Christer Axelsson (-); Andreas Claesson (-); Anders Bremer (-); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin & Hälsometri); Maria Jimenez-Herrera (-); Annica Ravn-Fischer (-)
Publicerad i:
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 23 ( 1 ) s. 105
ISSN:
1757-7241
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was a) To identify predictors of the use of aspirin in the pre-hospital setting in acute myocardial infarction (AMI) and b) To analyze whether the use of any of the recommended medications was associated with outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
227260
Posten skapad:
2015-12-04 14:33
Posten ändrad:
2016-08-30 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007