transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La variación retórica y estilística en la carta oficial (siglo XVII)

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Temas, Problemas y Métodos Para la Edición y el Estudio de Documentos Hispánicos Antiguos / J. Sánchez, M. de la Torre, V. Codita, s. 283-298
ISBN:
978-84-16062-71-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Tirant Humanidades
Förlagsort:
Valencia
Publiceringsår:
2015
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Nyckelord:
spanska, edition, officiella brev, stilistik, retorik
Postens nummer:
227258
Posten skapad:
2015-12-04 14:22
Posten ändrad:
2015-12-04 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007