transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical characteristics of patients with concomitant oral lichen planus and thyroid disease.

Författare och institution:
Jairo Robledo-Sierra (Institutionen för odontologi); Kerstin Landin-Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Helena Filipsson Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Ulf Mattsson (Institutionen för odontologi, sektion 1); Mats Jontell (Institutionen för odontologi, sektion 1)
Publicerad i:
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 120 ( 5 ) s. 602-8
ISSN:
2212-4411
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the prevalence and profile of thyroid disease in a cohort of referred patients with oral lichen planus (OLP) in comparison with a random population sample and to examine the clinical characteristics of OLP patients with and without thyroid disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
227221
Posten skapad:
2015-12-04 12:01
Posten ändrad:
2016-08-30 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007