transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RETROSPECTIVE ESTIMATION OF PATIENT DOSE-AREA PRODUCT IN THORACIC SPINE TOMOSYNTHESIS PERFORMED USING VOLUMERAD.

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Christina Söderman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Angelica Svalkvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 169 ( 1-4 ) s. 281–285
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to evaluate the use of a recently developed method of retrospectively estimating the patient dose-area product (DAP) of a chest tomosynthesis examination, performed using VolumeRAD, in thoracic spine tomosynthesis and to determine the necessary field-size correction factor. Digital imaging and communications in medicine (DICOM) data for the projection radiographs acquired during a thoracic spine tomosynthesis examination were retrieved directly from the modality for 17 patients. Using the previously developed method, an estimated DAP for the tomosynthesis examination was determined from DICOM data in the scout image. By comparing the estimated DAP with the actual DAP registered for the projection radiographs, a field-size correction factor was determined. The field-size correction factor for thoracic spine tomosynthesis was determined to 0.92. Applying this factor to the DAP estimated retrospectively, the maximum difference between the estimated DAP and the actual DAP was <3 %. In conclusion, the previously developed method of retrospectively estimating the DAP in chest tomosynthesis can be applied to thoracic spine tomosynthesis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
227192
Posten skapad:
2015-12-04 10:55
Posten ändrad:
2016-06-20 09:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007