transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regional cortical atrophy in depression and neurocognitive disorders

Författare och institution:
Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23 ( 5 ) s. 437-439
ISSN:
1064-7481
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Postens nummer:
227189
Posten skapad:
2015-12-04 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007