transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: A New National and Sub-National Indicator

Författare och institution:
Nicholas Charron (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
QOG working paper series, ISSN 1653-8919
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
227161
Posten skapad:
2015-12-04 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007