transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Institutions Constrain Elites from Destructive Behavior

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Elites, Institutions, and the Quality of Government,
ISBN:
9781137556271
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Basingstoke, UK
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
227154
Posten skapad:
2015-12-04 08:54
Posten ändrad:
2015-12-09 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007