transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att främja skrivutveckling hos förskollärarstudenter

Författare och institution:
Lina Larsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Kvalitet i pedagogiske støttetilbud Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning Oslo 18. til 20. november 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
227152
Posten skapad:
2015-12-04 08:29
Posten ändrad:
2015-12-04 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007