transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The structure of the lossen rearrangement product of 2-methyl-3-N-oxidoquinazoline-4-hydroxamic acid

Författare och institution:
J. Bergman (-); J.O. Lindström (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för oorganisk kemi (GU)); E. Hadler (-)
Publicerad i:
Tetrahedron Letters, 17 ( 40 ) s. 3615-3616
ISSN:
0040-4039
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1976
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Bioorganisk kemi
Postens nummer:
227140
Posten skapad:
2015-12-04 00:07
Posten ändrad:
2015-12-04 00:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007