transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Magnesium sulphate in the treatment of ventricular fibrillation in amitriptyline poisoning.

Författare och institution:
Kai Knudsen (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
European heart journal, 18 ( 5 ) s. 881-2
ISSN:
0195-668X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adult, Amitriptyline, poisoning, Anti-Arrhythmia Agents, administration & dosage, Antidepressive Agents, Tricyclic, poisoning, Combined Modality Therapy, Drug Overdose, drug therapy, Electric Countershock, Electrocardiography, drug effects, Female, Humans, Magnesium Sulfate, administration & dosage, Ventricular Fibrillation, chemically induced, drug therapy
Postens nummer:
227139
Posten skapad:
2015-12-03 23:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007