transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elderly Swedish Jewish Men and Egalitarianism: A Narrative Study

Författare och institution:
Elisabeth Punzi (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Women in Judaism: a multidisciplinary journal, 12 ( 1 )
ISSN:
1209-9392
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
227134
Posten skapad:
2015-12-03 21:17
Posten ändrad:
2016-07-13 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007