transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behavioral misuse among clients in substance abuse treatment. An interview study.

Författare och institution:
Elisabeth Punzi (Psykologiska institutionen); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Inga Tidefors (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Substance Use, 21 ( 3 )
ISSN:
1465-9891
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The co-occurrence of substance misuse and behavioral misuse such as excessive food intake, sexual activities, gambling and exercise has been increasingly acknowledged in both research and treatment practice during the last decades. It has also been showed that behavioral misuse complicates substance abuse treatment, and that clients with such co-occurring difficulties have considerable treatment needs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
227126
Posten skapad:
2015-12-03 21:00
Posten ändrad:
2016-05-30 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007