transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulation of Experienced and Anticipated Regret in Daily Decision Making

Författare och institution:
Pär Bjälkebring (Psykologiska institutionen); Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik, Chalmers); Ola Svensson (-); Paul Slovic (-)
Publicerad i:
Emotion, 16 ( 3 ) s. 381-386
ISSN:
1528-3542
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Decisions were sampled from 108 participants during 8 days using a web-based diary method. Each day participants rated experienced regret for a decision made, as well as forecasted regret for a decision to be made. Participants also indicated to what extent they used different strategies to prevent or regulate regret. Participants regretted 30% of decisions and forecasted regret in 70% of future decisions, indicating both that regret is relatively prevalent in daily decisions but also that experienced regret was less frequent than forecasted regret. In addition, a number of decision-specific regulation and prevention strategies were successfully used by the participants to minimize regret and negative emotions in daily decision making. Overall, these results suggest that regulation and prevention of regret are important strategies in many of our daily decisions. Regulation of Experienced and Anticipated Regret in Daily Decision Making. Available from: https://www.researchgate.net/publication/283425347_Regulation_of_Experienced_and_Anticipated_Regret_in_Daily_Decision_Making [accessed Dec 3, 2015].
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
regret, emotion, emotion regulation, decision making
Ytterligare information:
https://www.researchgate.net/publication/283425347_Regulation_of_Experienced_and_Anticipated_Regret_in_Daily_Decision_Making
Postens nummer:
227121
Posten skapad:
2015-12-03 19:19
Posten ändrad:
2016-05-02 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007