transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Technical performance of a novel, fully automated electrochemiluminescence immunoassay for the quantitation of β-amyloid (1-42) in human cerebrospinal fluid.

Författare och institution:
Tobias Bittner (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Charlotte E Teunissen (-); Richard E Ostlund (-); Michael Militello (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Isabelle Hubeek (-); David Gibson (-); David C Chu (-); Udo Eichenlaub (-); Peter Heiss (-); Uwe Kobold (-); Andreas Leinenbach (-); Kairat Madin (-); Ekaterina Manuilova (-); Christina Rabe (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 12 ( 5 ) s. 517–526
ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Available assays for quantitation of the Alzheimer's disease (AD) biomarker amyloid-beta 1-42 (Aβ [1-42]) in cerebrospinal fluid demonstrate significant variability and lack of standardization to reference measurement procedures (RMPs). We report analytical performance data for the novel Elecsys β-amyloid (1-42) assay (Roche Diagnostics).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
227114
Posten skapad:
2015-12-03 18:04
Posten ändrad:
2016-06-20 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007