transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contextual Distribution for Textual Alignments

Författare och institution:
Yuri Bizzoni (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Waset Conference Proceedings 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Postens nummer:
227072
Posten skapad:
2015-12-03 14:52
Posten ändrad:
2016-04-28 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007