transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of cognitive reserve on terminal decline: a cross-cohort analysis from two European studies: OCTO-Twin, Sweden, and Newcastle 85+, UK.

Författare och institution:
Dorina Cadar (-); Blossom C M Stephan (-); Carol Jagger (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); Scott M Hofer (-); Andrea M Piccinin (-); Graciela Muniz-Terrera (-)
Publicerad i:
International journal of geriatric psychiatry, 31 ( 6 ) s. 601–610
ISSN:
1099-1166
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Cognitive performance shows a marked deterioration in close proximity to death, as postulated by the terminal decline hypothesis. The effect of education on the rate of terminal decline in the oldest people (i.e. persons 85+ years) has been controversial and not entirely understood. In the current study, we investigated the rate of decline prior to death with a special focus on the role of education and socioeconomic position, in two European longitudinal studies of ageing: the Origins of Variance in the Old-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) and the Newcastle 85+ study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
cognition;death;dementia;MMSE;education;terminal decline;cognitive reserve;longitudinal study;mixed multilevel
Postens nummer:
227069
Posten skapad:
2015-12-03 14:40
Posten ändrad:
2016-06-14 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007