transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Same Ages, Same Genes: Same Brains, Same Pathologies?: Dementia Timings, Co-Occurring Brain Pathologies, ApoE Genotypes in Identical and Fraternal Age-matched Twins at Autopsy.

Författare och institution:
Diego Iacono (-); Inga Volkmann (-); Inger Nennesmo (-); Nancy L Pedersen (-); Laura Fratiglioni (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); David Karlsson (-); Bengt Winblad (-); Margaret Gatz (-)
Publicerad i:
Alzheimer disease and associated disorders, 30 ( 2 )
ISSN:
1546-4156
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
aging; dementia; timing; genetics; environment; brain co-pathologies
Postens nummer:
227068
Posten skapad:
2015-12-03 14:39
Posten ändrad:
2016-06-09 07:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007