transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Pre-proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education. Posters 14-5 (p.7493). Seoul, Korea. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
227002
Posten skapad:
2015-12-03 10:16
Posten ändrad:
2015-12-03 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007