transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New concept in echocardiography: harmonic imaging of tissue without use of contrast agent.

Författare och institution:
Kenneth Caidahl (Institutionen för invärtesmedicin); E Kazzam (-); J Lidberg (-); G Neumann Andersen (-); Joakim Nordanstig (Hjärt-kärlinstitutionen); S Rantapää Dahlqvist (-); A Waldenström (-); R Wikh (-)
Publicerad i:
Lancet (London, England), 352 ( 9136 ) s. 1264-70
ISSN:
0140-6736
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Endocardial border detection is important for echocardiographic assessment of left-ventricular function. Second harmonic imaging of contrast agents enhances this border detection. We discovered that harmonic imaging improves tissue visualisation even before contrast injection. We therefore sought objectively to demonstrate the degree of enhancement of endocardial and myocardial visualisation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Aged, Case-Control Studies, Contrast Media, Echocardiography, methods, Endocardium, physiopathology, ultrasonography, Female, Humans, Male, Middle Aged, Myocardial Ischemia, ultrasonography, Scleroderma, Systemic, ultrasonography, Ventricular Function, Left
Postens nummer:
226997
Posten skapad:
2015-12-03 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007