transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological factors selectively upregulate rectal pain perception in hypersensitive patients with irritable bowel syndrome.

Författare och institution:
Cecilia Grinsvall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Hans Törnblom (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); J Tack (-); L Van Oudenhove (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 27 ( 12 ) s. 1772-82
ISSN:
1365-2982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Visceral hypersensitivity and psychological symptoms are frequent features in irritable bowel syndrome (IBS). Exploring mechanistic pathways leading to visceral hypersensitivity is of importance to direct future studies and treatment options. In this study, we evaluated the contribution of psychological factors to the perception of painful and non-painful rectal sensations in hyper- vs normosensitive IBS patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
226973
Posten skapad:
2015-12-02 22:26
Posten ändrad:
2016-01-13 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007