transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ghrelin and GHS-R1A signaling within the ventral and laterodorsal tegmental area regulate sexual behavior in sexually naïve male mice

Författare och institution:
Luna Prieto-Garcia (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Emil Egecioglu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Erik Studer (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Lars Westberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Elisabeth Jerlhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Psychoneuroendocrinology, 62 s. 392-402
ISSN:
0306-4530
E-ISSN:
1873-3360
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
Addiction; Appetite regulation; Behaviour; Dopamine; Gut-brain axis; Reward; Sex
Postens nummer:
226899
Posten skapad:
2015-12-02 13:47
Posten ändrad:
2015-12-18 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007