transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to Letter Regarding Article, "Improved Quality of Life After 1 Year With an Invasive Versus a Noninvasive Treatment Strategy in Claudicants: One-Year Results of the Invasive Revascularization or Not in Intermittent Claudication (IRONIC) Trial".

Författare och institution:
Joakim Nordanstig (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Charles Taft (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Marlene Hensäter (-); Angelica Perlander (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Klas Österberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lennart Jivegård (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Circulation, 131 ( 21 ) s. e509
ISSN:
1524-4539
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Female, Humans, Intermittent Claudication, therapy, Male, Quality of Life
Postens nummer:
226860
Posten skapad:
2015-12-02 11:19
Posten ändrad:
2015-12-17 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007