transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur mår den odlade fisken?

Författare och institution:
Albin Gräns (-); Henrik Sundh (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Erik Sandblom (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Havsutsikt, ( 1 ) s. 10-12
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Samtidigt som listan över utrotningshotade fiskarter blir allt längre äter vi mer fisk än någonsin. Det möjliggörs genom att ungefär hälften av fisken som vi äter idag kommer från odling. Hur fiskarna mår i odlingen vet vi dock inte mycket om. I ett stort forskningsprojekt hoppas vi nu få en inblick i den odlade fiskens vardag.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Fisk- och akvakulturforskning
Postens nummer:
226830
Posten skapad:
2015-12-02 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007