transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategies of multimodality in communication following traumatic brain injury in adolescence

Författare och institution:
Åsa Fyrberg (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Göran Horneman (Psykologiska institutionen); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of The Ninth World Congress on Brain Injury, San Francisco, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
226796
Posten skapad:
2015-12-01 16:30
Posten ändrad:
2015-12-01 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007