transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grammaticalization Paths of Verbal Prefixes in Slavic and Other Indo-European Branches

Författare och institution:
Folke Josephson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Scando-Slavica, 61 ( 2 ) s. 283-292
ISSN:
0080-6765
E-ISSN:
1600-082X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Grammaticalization of aspect, lexical/grammatical affixation, preverbation, actionality, dirctionality. measurment, quantization, Russian, Greek, Latin, Old Irish, Hittite.
Postens nummer:
226787
Posten skapad:
2015-12-01 15:33
Posten ändrad:
2015-12-01 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007